$tex$\large L\ [\text{m}] = 1.79\ *\ \sqrt{r\ [m]}$/tex$
 
Promień łuku [r]: m
 
 
Odległość między 2
słupami trakcyjnymi [L]:
m

$tex$\large r\ [\text{m}] = \frac{118\ *\ (v\ [\text{km/h}])^2}{1375}$/tex$
 
Maks. dozwolona
prędkość jazdy [v]:
km/h
 
 
Promień łuku [r]: m

$tex$\large v\ [\text{km/h}] = \sqrt{\frac{1375\ *\ r\ [\text{m}]}{118}}$/tex$
 
Promień łuku [r]: m
 
 
Maks. dozwolona
prędkość jazdy [v]:
km/h

$tex$\large \alpha [^\circ] = \frac{11.8\ *\ (v\ [\text{km/h}])^2\ *\ 0.04}{r\ [\text{m}]}$/tex$
 
Maks. dozwolona
prędkość jazdy [v]:
km/h
Promień łuku [r]: m
 
 
Kąt przechyłki toru [α]:
 

Rozjazd 1:
Rozjazd 2:
Odległość pomiędzy torami [m]:
 
 
Długość przejścia międzytorowego [m]:

 

Skrzyżowanie torów:
Rozjazd:
Odległość pomiędzy torami [m]:
 
 
Długość przejścia międzytorowego [m]:
 

Rozjazd:
Promień łuku w nowym torze [m]:
Odległość pomiędzy torami [m]:
 
 
Długość wstawki [m]:
Długość poszerzenia toru [m]:Promień łuku:
Potrzebujesz 0 odcinków torów, każdy tor o długości 0 m i R=0 m

Ostatni odcinek musi mieć długość 0 m